ÇEREZ POLİTİKASI

KUTLUTAŞ SAĞLIK VE SPOR DESTEK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Eczanem ve Ben”); veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu Çerez Politikası ile web sitesinde kullandığı çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Bu Politika ile, çerezlerin yapılarını ve işlememizdeki amaç ve hukuki gerekçeleri, haklarınız ile birlikte aktarıyoruz.

Çerezler: Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Sıkça kullanılan çerezler, web sitenin daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirilmesi ve gereklilik halinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.
Çerezlerin farklı amaçlara hizmet eden pek çok türü bulunmaktadır. Çerezler sürelerine göre, kullanım amaçlarına göre, taraflarına göre olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.

Çerez Kullanımının Gerekçesi: Eczanem ve Ben, zorunlu çerezleri web sitenin teknik işlevselliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Diğer çerezler ise web sitesi veya uygulamalarda kullanılan kişiselleştirme ile tercihlerin hatırlanması, internet sitelerinde kullanıcı davranışlarının analizi ile reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Genel Olarak Çerezler ve Çerez Türleri;

Oturum Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir.

Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler web sitenin işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ise internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanmasını ve bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini sağlayan çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

Çerezler Nasıl Toplanır?
Çerezler, açık rızanın bulunması ya da ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması başta olmak üzere Kanun’un 5’inci ve/veya 6’ncı maddelerinde sayılan diğer veri işleme şartlarını dahilinde kullanılacaktır.
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. 

Bu bölümde, kullanım senaryoları kapsamında açık rıza dışındaki diğer kişisel veri işleme şartlarına dayanabilecek çerezlerin kullanım ve işleme amaçları üzerinde durulacaktır.

Kullanıcı Girdili Çerezler:Bu tür çerezler, kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bu çerezler, tipik olarak benzersiz bir numara olan Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmesi beklenmektedir.
Birinci taraf kullanıcı girdili oturum çerezleri, tipik olarak internet sayfalarında bulunan çevrim içi bir formu ya da alışveriş sepetini doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak seçtiği ürünlerin veya forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.

Kimlik Doğrulama Çerezleri:Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi veya bir içeriğe ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan çerezlerdir. Bu çerezler genellikle oturum çerezleri olup bazı durumlarda kalıcı çerez niteliği de gösterebilmektedirler.

Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri:Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı çerezler uygulanabilmektedir. Bu durum, bir internet sitesinde tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmek veya oturum açma sistemini kötüye kullanımlardan korumak için tasarlanmış çerezler bakımından geçerlidir.

Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri:Bu çerezler, videoyu yeniden oynatmaya veya ses içeriğine (örneğin görüntü kalitesi, ağ bağlantı hızı, arabellek parametreleri) ilişkin ihtiyaç duyulan teknik veriyi depolamak için kullanılmaktadır. Multimedya oynatıcısı oturum çerezleri, “flash çerezler” olarak da bilinmektedirler. Bu çerezlerin oturum sonlandığında süreleri de bitmektedir.

Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri:Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Buna göre kullanıcılardan gelen web talepleri bir yük dengeleme ağ geçidine yönlendirilerek talep, havuzdaki müsait durumda bulunan iç sunuculara iletilmektedir. Bu durumda, söz konusu yeniden yönlendirme oturum boyunca kalıcı olmaya ihtiyaç duymakta, spesifik bir kullanıcıdan gelen tüm talepler, işlemin tutarlılığını sağlamak üzere her zaman havuzdaki aynı sunucuya yönlendirilmektedir. Bunlar oturum çerezleri olup bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir.

Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri:Bu çerezler, kullanıcının internet sayfalarındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmakta olup kullanıcı adı gibi kalıcı tanımlayıcılarla bağlantı kurulmamaktadır. Yalnızca kullanıcının açık isteği ile belli bir bilgi parçasını hatırlamak üzere yerleştirilebilmektedirler (örneğin bir butonu tıklamak veya kutuyu işaretlemek gibi). Bunlar, oturum çerezleri gibi oturum süresince geçerli olabileceği gibi amaçlarına göre geçerlilik süreleri haftaları ya da ayları da bulabilmektedir.

Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı Çerezleri:Birçok sosyal ağ, internet sayfası operatörlerine kendi platformlarına entegre edebilecekleri, sosyal ağ kullanıcılarının beğendikleri içerikler veya yaptıkları yorumları “arkadaşlarıyla” paylaşmalarına izin verebilecekleri “sosyal eklenti modülleri” ni sunmaktadır. Bu sosyal eklenti modülleri, kullanıcıların terminal ekipmanlarında, sosyal ağlardaki üyeler söz konusu eklentilerle etkileşime geçtiği anda söz konusu sosyal ağın üyelerinin tespit etmesini sağlamak üzere çerezler depolamakta ve bu çerezlere erişim sağlamaktadır. Eczanem ve Ben tarafından işbu sosyal eklentiler bakımında  üçüncü taraf çerezleri kullanmadan önce üye olmayanların ve sosyal ağ hesabından çıkmış olan üyelerin açık rızası alınmaktadır.

Açık Rıza Yönetim Platformu İçin Kullanılan Çerezler:İlgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken açık rızalara dair tercihlerin belli bir süreyle hatırlanması için kullanılan çerezdir.

Birinci Taraf Analitik Çerezler:Bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi ile sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gereklidir.

İnternet Sitesinin Güvenliği İçin Kullanılan Çerezler:İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerin de kullanıcının talep ettiği hizmet için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri:Davranışsal reklamcılık için kullanılan çerezler açık rıza gerektirmektedir. Bu durumda açık rıza gerekliliği; doğal olarak gösterim sıklığı, finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama amacıyla kullanılan çerezler de dâhil olmak üzere reklamcılık amacıyla kullanılan ilgili çerezleri kapsar.

Sosyal Eklenti Takip Çerezleri:Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından “açıkça talep edildiği” kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Ancak bu modüller davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için de kullanılabilmektedir.

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Kullanıcı web siteye girdiğinde, ekranın alt kısmında çerez kullanımına ilişkin politika ve seçenekler yer almaktadır. Çerezlere ilişkin “Tümünü Kabul Et” veya “Çerezleri Yapılandır” seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

“Çerez Ayarlarını Yapılandır seçeneği” ise;

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup oturum süresince (sitemizin performansını ölçmek ve sitemizi iyileştirebilmek amacıyla kullanılan çerezler ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması amacıyla kullanılan çerezler hariç olmak üzere) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezler internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Söz konusu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğuu anlamamıza yardımcı olan birinci taraf çerezlerdir. Cihazınızda 180 gün süreyle tutulmaktadır. Bu çerezler internet sayfamız aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Söz konusu çerezler cihazınızda 365 gün süreyle tutulacaktır. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sayfamız aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Söz konusu çerezler cihazınızda 365 gün süreyle tutulacaktır. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek üzere kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler birinci taraf olup, cihazınızda 90 gün süreyle tutulmaktadır.

Aşağıda açıklanan şekillerde her zaman işbu tercihlerin değiştirilebilmesi mümkündür;

Google Chrome    : Eczanem ve Ben’in web site adresi ve uygulaması yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Mozilla Firefox     : Tarayıcınızın “Seçenekler” sekmesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Yandex              : Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Siteler” sekmesini açın. Sayfayı aşağı kaydırarak “Gelişmiş site ayarları” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

Safari                    : Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Opera          : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde yer alan “Gelişmiş” sekmesini açın. Daha sonra “Çerezler” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

İlgili kişi çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için, yukarıdaki modülleri kullanarak yapacağınız değişikliklere ek olarak, Google Analytics üzerinden kapsam dışı kalma eklentisini kullanabilir veya Google Reklam Kişiselleştirme seçenekleri üzerinden çerez kullanımınızı özelleştirebilirsiniz. 

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz üzerindeki çerez kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı, sorularınızı [email protected] adresi üzerinden iletmenizi tavsiye ederiz.

 

İyi alışverişler dileriz     

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK sözleşmesini inceleyebilirsiniz.